Produkty  |  Vyrobca
 


VERA PROPERTY, a.s.

 

 

kancelária / poštová adresa:

Okružná 19, 900 31 Stupava
 

 

Sídlo firmy: Hradná 529, 033 01  Liptovský Hrádok

IČO: 43 920 535

Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10632/L

DIČ: SK 2022562245

číslo účtu pre bezhotovostné platby:  Prima banka, a.s. : 844 041 8001/ 5600

 

 

mail: info@detektorista.sk

mobil: +421 911 565 096  

(c) 2010 NWS - Net & Web Services, s.r.o.