Produkty  |  Vyrobca
 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Som začiatočník, aký detektor by ste mi doporučili?

Je veľmi ťažké jednoducho odpovedať na túto naozaj jednoduchú otázku.

Každý začínajúci hľadač by si mal v prvom rade sám ujasniť, čo chce hľadať. Drobné predmety, predmety z farebných kovov, väčšie železné predmety, militárie, predmety vo veľkých hĺbkach, v železom zamorenom prostredí, v lese, na poli, atď. Hľadač by mal mať ujasnenú predstavu čo ho zaujíma, čomu sa chce venovať.

Po utriedení si myšlienok sú nasledujúce voľby relatívne jednoduché. V závislosti od rozpočtu, ktorý mám na mašinu vyčlenený si vyberám detektory.

Čím vyššiu pracovnú frekvenciu detektor používa tým drobnejšie predmety a presnejšie dokáže vyhľadať a identifikovať. Naopak ale platí, čím nižšia pracovná frekvencia tým väčší hĺbkový dosah. Je to dané pracovnou frekvenciou, jej vyššou hustotou a naopak väčšou vlnovou dĺžkou. Čiže na väčšie predmety vo väčších hĺbkach (militárie) nižšia pracovná frekvencia, na menšie predmety z farebných kovov vyššia pracovná frekvencia.

Obecne sa pri detektoroch kovov dá povedať, že pri tomto artikli jednoznačne platí, detektor sa kupuje na to aby našiel. Je tu teda priama úmera medzi cenou a kvalitou. Ďalšie dodatočné funkcie ako SENSITIVITY, DISKRIMINÁCIA, FREQUENCY, GROUND BALANCE, TONE a iné jednoznačne prispievajú k vyššiemu komfortu hľadania a najmä a čo je podstatné k vyššej úspešnosti pri hľadaní. Jednoducho povedané, nájdete!

 

 

Aký je praktický rozdiel medzi frekvenčným a pulzným detektorom?

Pulzný detektor (napr. Lorenz) má jednoznačne väčšie hĺbkové dosahy ako konvenčný frekvenčný detektor. Maximálky sa dajú popísať číslami 2m a viac (napr. Lorenz) a 1m +- (napr. XP). Na prvý pohľad by sa zdalo, že voľba je jednoznačná v prospech pulzného detektoru, ale zdanie klame. Momentálne parametre pulzných detektorov neumožňujú jednoznačné rozlíšenie typu kovu. V tomto parametre vedú s prehľadom štandardné frekvenčné detektory. Schopnosť rozlíšiť kovy je často tá najkritickejšia funkčná charakteristika praktického detektoru, samozrejme záleží od charakteru a miesta hľadania. Takisto citlivosť na drobné predmety je pri pulzných strojoch slabšia. S vývojom mašín sa však tieto charakteristiky neustále vylepšujú.

 

Je možné hľadať detektorom vo vode?

Väčšina detektorov umožňuje namočenie hľadacej cievky do vody. Čo je dôležité, nesmie sa namočiť riadiaca jednotka. Existujú aj priamo potápačské detektory, stavané na prácu pod vodou. Pre viac informácií k tejto však doporučujeme priamo skontaktovať nás a túto problematiku bližšie odkonzultovať.

 

Ako dlho vydržia batérie pri hľadaní?

Jednoznačne to závisí od typu detektoru. Od cca ½ dňa hľadania až po 3 dni hľadania. Čiže 3 dni mám neustále zapnutú mašinu. Samozrejme čím dlhšia výdrž tým vyšší komfort. Pre štandardného užívateľa s určitou pravidelnosťou je však 72 hodín hľadania až, až...

 

Aké batérie mám v detektore používať?

V detektoroch, kde sa batérie vymieňajú, doporučujeme používať alkalické batérie. Nabíjateľné väčšinou po x-tom nabití strácajú voltáž a tým stráca aj detektor na výkone.

 

Akú značku detektorov by ste nám doporučili?

Pre náročnejších sú to detektory XP, prípadne Lorenz. Pre menej náročných detektory Teknetics. Dôvod je jednoduchý. Tieto stroje sú vysoko účinné a takmer bezporuchové. Špička je v našich očiach reprezentovaná značkou XP!

(c) 2010 NWS - Net & Web Services, s.r.o.